រាជធានីភ្នំពេញ៖ មានវីដេអូខ្លីមួយដែលមាននារីរូបស្អាតម្នាក់បាននិយាយរឿងមិត្តភក្តិជួបប្តីបណ្តូលចិត្តបានតែម្តង មិនមែនជាពេលវេលាឈឺចាប់ទេ ព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន… ដែរ ។ ដោយវីដេអូខ្លីនេះបានធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និយាយខ្លីតែចាក់ដោតអារម្មណ៍ស្រីៗមិនតិចទេ។តាមរយៈខ្លីនេះគ្រាន់តែចេញភ្លាមត្រូវបានគេយកទៅលេងនិងនិយាយត្រាបតាមនៅក្នុង  Tik Tok ល្បីពេញបណ្តាញសង្គម។

ចង់ដឹងថាវីដេអូខ្លីនោះម្ចាស់សម្លេងដើមជាអ្នកណា  ហើយនិយាយអ្វីខ្លះបានចាក់ដោតបេះដូងបែបនេះ ។

សូមទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម៖