បរទេស៖ គំនូររបស់សង្គមថៃតាមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ” Onan Hiroshi ” ដែលជារបស់ប្រជាជនជប៉ុនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ។ បានលាបពណ៌នៃរូបភាពដែលប្រៀបធៀបនឹងសង្គមរវាងថៃនិងជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយជនជាតិថៃបាននិយាយថា រូបភាពដែលហាក់ដូចជាគួរឱ្យអស់សំណើចទាំងអស់ វាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការមើល៖